IZOTOPOWA APARATURA PRZEMYSŁOWA

Kompleksowa obsługa w zakresie dostaw, montażu, uruchomienia i serwisu
izotopowej aparatury kontrolno-pomiarowej:

- mierników gęstości
- wskaźników poziomu
- mierników gramatury i grubości
- neutralizatorów ładunku elektrostatycznego

Usługi w zakresie:

- transportu specjalistycznego materiałów niebezpiecznych w klasie 7
- montażu, demontażu i utylizacji pojemników ze źródłami promieniowania jonizującego

Napisz do nas
Wykonanie strony: LENET.pl Marcin Romanowicz